DANH SÁCH CÁC LOẠI XE 16 CHỖ PHỤC VỤ TẠI JOHNNY TRAVEL
Hơn 20 xe 16 chỗ các loại, phục vụ liên tục 24h.

Toyota Hiace

  • Số lượng xe: 8 xe.
  • Năm sản xuất: 2016, 2017.
  • Túc trực tại Đà Nẵng: 4 xe. Tại Hội An: 4 xe.

Ford Transit

  • Số lượng xe: 10 xe.
  • Năm sản xuất: 2017.
  • Túc trực bay Đà Nẵng: 3 xe. Tại Hội An: 7 xe.

Hyundai Solati

  • Số lượng xe: 6 xe.
  • Năm sản xuất: 2018.
  • Túc trực tại Đà Nẵng:3 xe. Tại Chu Lai: 3 xe.