BẢNG GIÁ XE NĂM 2018

Uy tín – An toàn – Chất lượng. Cam kết giá rẻ hơn taxi truyền thống. Đặt xe tại Nguyên Travel tiết kiệm đến 40%.

XE ĐÀ NẴNG – HỘI AN

Tuyến xe phục vụ từ Đà Nẵng (Sân bay, Ga, Trung tâm Thành phố) đi Hội An hoặc ngược lại.
Xe 4 chỗ ngồi.
Đà Nẵng – Hội An.
Miễn phí khăn và nước.
Phục vụ 24h.
Tối đa 3 khách.
Hành trình: 30km.
Đã được đặt 12 lần trong 6 giờ qua.
Giá 1 chiều chỉ từ: 200.000 vnđ
0919 5555 02 Đặt ngay

Xe 7 chỗ ngồi.
Đà Nẵng – Hội An.
Miễn phí khăn và nước.
Phục vụ 24h.
Tối đa 5 khách.
Hành trình: 30km.
Đã được đặt 18 lần trong 8 giờ qua.
Giá 1 chiều chỉ từ: 250.000 vnđ
0919 5555 02 Đặt ngay

Xe 16 chỗ ngồi.
Đà Nẵng – Hội An.
Miễn phí khăn và nước.
Phục vụ 24h.
Tối đa 15 khách.
Hành trình: 30km.
Đã được đặt 7 lần trong 24 giờ qua.
Giá 1 chiều chỉ từ: 400.000 vnđ
0919 5555 02 Đặt ngay

XE HỘI AN – BÀ NÀ

Tuyến xe phục vụ từ Hội An đi Bà Nà (Một chiều hoặc hai chiều tùy theo nhu cầu của Quý khách).
Xe 4 chỗ ngồi.
Hội An – Bà Nà.
Miễn phí khăn và nước.
Phục vụ 24h.
Tối đa 3 khách.
Hành trình: 50km.
Đã được đặt 6 lần trong 12 giờ qua.
Giá 1 chiều chỉ từ: 499.000 vnđ
Giá 2 chiều: 899.000 vnđ
0919 5555 02 Đặt ngay

Xe 7 chỗ ngồi.
Hội An – Bà Nà.
Miễn phí khăn và nước.
Phục vụ 24h.
Tối đa 5 khách.
Hành trình: 50km.
Đã được đặt 4 lần trong 8 giờ qua.
Giá 1 chiều chỉ từ: 599.000 vnđ
Giá 2 chiều: 999.000 vnđ
0919 5555 02 Đặt ngay

Xe 16 chỗ ngồi.
Hội An – Bà Nà.
Miễn phí khăn và nước.
Phục vụ 24h.
Tối đa 15 khách.
Hành trình: 50km.
Đã được đặt 4 lần trong 72 giờ qua.
Giá 1 chiều chỉ từ: 699.000 vnđ
Giá 2 chiều: 1.099.000 vnđ
0919 5555 02 Đặt ngay

XE ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ

Tuyến xe phục vụ từ Đà Nẵng đi Bà Nà (Một chiều hoặc hai chiều tùy theo nhu cầu của Quý khách).
Xe 4 chỗ ngồi.
Đà Nẵng – Bà Nà.
Miễn phí khăn và nước.
Phục vụ 24h.
Tối đa 3 khách.
Hành trình: 40km.
Đã được đặt 6 lần trong 48 giờ qua.
Giá 1 chiều chỉ từ: 400.000 vnđ
Giá 2 chiều: 600.000 vnđ
0919 5555 02 Đặt ngay

Xe 7 chỗ ngồi.
Đà Nẵng – Bà Nà.
Miễn phí khăn và nước.
Phục vụ 24h.
Tối đa 5 khách.
Hành trình: 40km.
Đã được đặt 2 lần trong 8 giờ qua.
Giá 1 chiều chỉ từ: 400.000 vnđ
Giá 2 chiều: 700.000 vnđ
0919 5555 02 Đặt ngay

Xe 16 chỗ ngồi.
Đà Nẵng – Bà Nà.
Miễn phí khăn và nước.
Phục vụ 24h.
Tối đa 15 khách.
Hành trình: 40km.
Đã được đặt 2 lần trong 72 giờ qua.
Giá 1 chiều chỉ từ: 500.000 vnđ
Giá 2 chiều: 900.000 vnđ
0919 5555 02 Đặt ngay

XE HỘI AN – HUẾ

Tuyến xe phục vụ từ Hội An đi Huế (Một chiều hoặc hai chiều tùy theo nhu cầu của Quý khách).
Xe 4 chỗ ngồi.
Hội An – Huế.
Miễn phí khăn và nước.
Phục vụ 24h.
Tối đa 3 khách.
Hành trình: 120km.
Đã được đặt 6 lần trong 12 giờ qua.
Giá 1 chiều chỉ từ: 1.150.000 vnđ
Giá 2 chiều: 1.400.000 vnđ
0919 5555 02 Đặt ngay

Xe 7 chỗ ngồi.
Hội An – Huế.
Miễn phí khăn và nước.
Phục vụ 24h.
Tối đa 5 khách.
Hành trình: 120km.
Đã được đặt 4 lần trong 8 giờ qua.
Giá 1 chiều chỉ từ: 1.250.000 vnđ
Giá 2 chiều: 1.600.000 vnđ
0919 5555 02 Đặt ngay

Xe 16 chỗ ngồi.
Hội An – Huế.
Miễn phí khăn và nước.
Phục vụ 24h.
Tối đa 15 khách.
Hành trình: 120km.
Đã được đặt 4 lần trong 72 giờ qua.
Giá 1 chiều chỉ từ: 1.500.000 vnđ
Giá 2 chiều: 1.800.000 vnđ
0919 5555 02 Đặt ngay

XE ĐÀ NẴNG – HUẾ

Tuyến xe phục vụ từ Đà Nẵng đi Huế (Một chiều hoặc hai chiều tùy theo nhu cầu của Quý khách).
Xe 4 chỗ ngồi.
Đà Nẵng – Huế.
Miễn phí khăn và nước.
Phục vụ 24h.
Tối đa 3 khách.
Hành trình: 95km.
Đã được đặt 4 lần trong 12 giờ qua.
Giá 1 chiều chỉ từ: 1.100.000 vnđ
Giá 2 chiều: 1.400.000 vnđ
0919 5555 02 Đặt ngay

Xe 7 chỗ ngồi.
Đà Nẵng – Huế.
Miễn phí khăn và nước.
Phục vụ 24h.
Tối đa 5 khách.
Hành trình: 95km.
Đã được đặt 7 lần trong 24 giờ qua.
Giá 1 chiều chỉ từ: 1.250.000 vnđ
Giá 2 chiều: 1.600.000 vnđ
0919 5555 02 Đặt ngay

Xe 16 chỗ ngồi.
Đà Nẵng – Huế.
Miễn phí khăn và nước.
Phục vụ 24h.
Tối đa 15 khách.
Hành trình: 95km.
Đã được đặt 2 lần trong 72 giờ qua.
Giá 1 chiều chỉ từ: 1.500.000 vnđ
Giá 2 chiều: 1.800.000 vnđ
0919 5555 02 Đặt ngay

XE ĐÀ NẴNG – VINPEARL

Tuyến xe phục vụ từ Đà Nẵng (Sân bay, Ga, Khách sạn, trung tâm thành phố) đi Vinpearl hoặc ngược lại.
Xe 4 chỗ ngồi.
Đà Nẵng – Vinpearl.
Miễn phí khăn và nước.
Phục vụ 24h.
Tối đa 3 khách.
Hành trình: 45km.
Đã được đặt 6 lần trong 6 giờ qua.
Giá 1 chiều chỉ từ: 400.000 vnđ
0919 5555 02 Đặt ngay

Xe 7 chỗ ngồi.
Đà Nẵng – Vinpearl.
Miễn phí khăn và nước.
Phục vụ 24h.
Tối đa 5 khách.
Hành trình: 45km.
Đã được đặt 8 lần trong 8 giờ qua.
Giá 1 chiều chỉ từ: 500.000 vnđ
0919 5555 02 Đặt ngay

Xe 16 chỗ ngồi.
Đà Nẵng – Vinpearl.
Miễn phí khăn và nước.
Phục vụ 24h.
Tối đa 15 khách.
Hành trình: 45km.
Đã được đặt 1 lần trong 24 giờ qua.
Giá 1 chiều chỉ từ: 600.000 vnđ
0919 5555 02 Đặt ngay

XE HỘI AN – VINPEARL

Tuyến xe phục vụ từ Hội An (Khách sạn, trung tâm Hội An) đi Vinpearl hoặc ngược lại.
Xe 4 chỗ ngồi.
Hội An – Vinpearl Nam.
Miễn phí khăn và nước.
Phục vụ 24h.
Tối đa 3 khách.
Hành trình: 14km.
Đã được đặt 2 lần trong 8 giờ qua.
Giá 1 chiều chỉ từ: 200.000 vnđ
0919 5555 02 Đặt ngay

Xe 7 chỗ ngồi.
Hội An – Vinpearl Nam.
Miễn phí khăn và nước.
Phục vụ 24h.
Tối đa 5 khách.
Hành trình: 14km.
Đã được đặt 4 lần trong 2 ngày qua.
Giá 1 chiều chỉ từ: 250.000 vnđ
0919 5555 02 Đặt ngay

Xe 16 chỗ ngồi.
Hội An – Vinpearl Nam.
Miễn phí khăn và nước.
Phục vụ 24h.
Tối đa 15 khách.
Hành trình: 14km.
Đã được đặt 2 lần trong 4 ngày qua.
Giá 1 chiều chỉ từ: 400.000 vnđ
0919 5555 02 Đặt ngay