DANH SÁCH CÁC LOẠI XE 4 CHỖ PHỤC VỤ TẠI JOHNNY TRAVEL
Hơn 70 xe 4 chỗ các loại, phục vụ liên tục 24h.

Toyota Vios

 • Số lượng xe: 25 xe.
 • Năm sản xuất: 2017, 2018.
 • Túc trực tại Sân bay Đà Nẵng: 10 xe. Tại Ga Đà Nẵng: 5 xe. Tại Hội An: 10 xe.

KIA (Adventure, Cerato)

 • Số lượng xe: 10 xe.
 • Năm sản xuất: 2017.
 • Túc trực tại Sân bay Đà Nẵng: 5 xe. Tại Ga Đà Nẵng: 3 xe. Tại Hội An: 2 xe.

Honda (City, Civic)

 • Số lượng xe: 12 xe.
 • Năm sản xuất: 2017.
 • Túc trực tại Đà Nẵng:3 xe. Tại Hội An: 3 xe. Tại Chu Lai: 3 xe.

Toyota Corolla Altis

 • Số lượng xe: 4 xe.
 • Năm sản xuất: 2017.
 • Chỉ phục vụ khi hết xe.

Hyundai (Elantra, Accent)

 • Số lượng xe: 5 xe.
 • Năm sản xuất: 2018.
 • Phục vụ luân phiên tại tuyến Đà Nẵng – Chu Lai.

Toyota Camry

 • Số lượng xe: 2 xe.
 • Năm sản xuất: 2017.
 • Chỉ phục vụ khi hết xe hoặc có nhu cầu.

Chevrolet

 • Số lượng xe: 12 xe.
 • Năm sản xuất: 2017, 2018.
 • Chạy theo hợp đồng.

Audi A5

 • Số lượng xe: 1 xe.
 • Năm sản xuất: 2017.
 • Phục vụ khi có nhu cầu.

Mazda 3 & 6

 • Số lượng xe: 4 xe.
 • Năm sản xuất: 2017, 2018.
 • Chỉ phục vụ khi hết xe hoặc có nhu cầu.