ĐẶT XE TRỰC TUYẾN

Uy tín số 1 tại miền Trung

HỘI AN – TAM KỲ – ĐÀ NẴNG – HUẾ

Thoải mái như xe nhà. Giá rẻ như xe khách.

Xe Đà Nẵng đi Hội An

Uy tín – An toàn – Chất lượng. Cam kết giá rẻ hơn taxi truyền thống. Đặt xe tại Nguyên Travel tiết kiệm đến 40%.

CHỌN LỊCH TRÌNH CỦA BẠN:

Tuyến xe: ĐÀ NẴNG <-> HỘI AN
Tuyến xe phục vụ từ Đà Nẵng (Sân bay, Ga, Trung tâm Thành phố) đi Hội An hoặc ngược lại.
Xe 4 chỗ ngồi.
Đà Nẵng – Hội An.
Miễn phí khăn và nước.
Phục vụ 24h.
Tối đa 3 khách.
Hành trình: 30km.
Đã được đặt 12 lần trong 6 giờ qua.
Giá 1 chiều chỉ từ: 200.000 vnđ
0919 5555 02 Đặt ngay

Xe 7 chỗ ngồi.
Đà Nẵng – Hội An.
Miễn phí khăn và nước.
Phục vụ 24h.
Tối đa 5 khách.
Hành trình: 30km.
Đã được đặt 18 lần trong 8 giờ qua.
Giá 1 chiều chỉ từ: 250.000 vnđ
0919 5555 02 Đặt ngay

Xe 16 chỗ ngồi.
Đà Nẵng – Hội An.
Miễn phí khăn và nước.
Phục vụ 24h.
Tối đa 15 khách.
Hành trình: 30km.
Đã được đặt 7 lần trong 24 giờ qua.
Giá 1 chiều chỉ từ: 400.000 vnđ
0919 5555 02 Đặt ngay
Tuyến xe: HỘI AN <-> BÀ NÀ

Tuyến xe phục vụ từ Hội An đi Bà Nà (Một chiều hoặc hai chiều tùy theo nhu cầu của Quý khách).
Xe 4 chỗ ngồi.
Hội An – Bà Nà.
Miễn phí khăn và nước.
Phục vụ 24h.
Tối đa 3 khách.
Hành trình: 50km.
Đã được đặt 6 lần trong 12 giờ qua.
Giá 1 chiều chỉ từ: 499.000 vnđ
Giá 2 chiều: 899.000 vnđ
0919 5555 02 Đặt ngay

Xe 7 chỗ ngồi.
Hội An – Bà Nà.
Miễn phí khăn và nước.
Phục vụ 24h.
Tối đa 5 khách.
Hành trình: 50km.
Đã được đặt 4 lần trong 8 giờ qua.
Giá 1 chiều chỉ từ: 599.000 vnđ
Giá 2 chiều: 999.000 vnđ
0919 5555 02 Đặt ngay

Xe 16 chỗ ngồi.
Hội An – Bà Nà.
Miễn phí khăn và nước.
Phục vụ 24h.
Tối đa 15 khách.
Hành trình: 50km.
Đã được đặt 4 lần trong 72 giờ qua.
Giá 1 chiều chỉ từ: 699.000 vnđ
Giá 2 chiều: 1.099.000 vnđ
0919 5555 02 Đặt ngay
Tuyến xe: ĐÀ NẴNG <-> BÀ NÀ

Tuyến xe phục vụ từ Đà Nẵng đi Bà Nà (Một chiều hoặc hai chiều tùy theo nhu cầu của Quý khách).
Xe 4 chỗ ngồi.
Đà Nẵng – Bà Nà.
Miễn phí khăn và nước.
Phục vụ 24h.
Tối đa 3 khách.
Hành trình: 40km.
Đã được đặt 6 lần trong 48 giờ qua.
Giá 1 chiều chỉ từ: 400.000 vnđ
Giá 2 chiều: 600.000 vnđ
0919 5555 02 Đặt ngay

Xe 7 chỗ ngồi.
Đà Nẵng – Bà Nà.
Miễn phí khăn và nước.
Phục vụ 24h.
Tối đa 5 khách.
Hành trình: 40km.
Đã được đặt 2 lần trong 8 giờ qua.
Giá 1 chiều chỉ từ: 400.000 vnđ
Giá 2 chiều: 700.000 vnđ
0919 5555 02 Đặt ngay

Xe 16 chỗ ngồi.
Đà Nẵng – Bà Nà.
Miễn phí khăn và nước.
Phục vụ 24h.
Tối đa 15 khách.
Hành trình: 40km.
Đã được đặt 2 lần trong 72 giờ qua.
Giá 1 chiều chỉ từ: 500.000 vnđ
Giá 2 chiều: 900.000 vnđ
0919 5555 02 Đặt ngay
Tuyến xe: HỘI AN <-> HUẾ

Tuyến xe phục vụ từ Hội An đi Huế (Một chiều hoặc hai chiều tùy theo nhu cầu của Quý khách).
Xe 4 chỗ ngồi.
Hội An – Huế.
Miễn phí khăn và nước.
Phục vụ 24h.
Tối đa 3 khách.
Hành trình: 120km.
Đã được đặt 6 lần trong 12 giờ qua.
Giá 1 chiều chỉ từ: 1.150.000 vnđ
Giá 2 chiều: 1.400.000 vnđ
0919 5555 02 Đặt ngay

Xe 7 chỗ ngồi.
Hội An – Huế.
Miễn phí khăn và nước.
Phục vụ 24h.
Tối đa 5 khách.
Hành trình: 120km.
Đã được đặt 4 lần trong 8 giờ qua.
Giá 1 chiều chỉ từ: 1.250.000 vnđ
Giá 2 chiều: 1.600.000 vnđ
0919 5555 02 Đặt ngay

Xe 16 chỗ ngồi.
Hội An – Huế.
Miễn phí khăn và nước.
Phục vụ 24h.
Tối đa 15 khách.
Hành trình: 120km.
Đã được đặt 4 lần trong 72 giờ qua.
Giá 1 chiều chỉ từ: 1.500.000 vnđ
Giá 2 chiều: 1.800.000 vnđ
0919 5555 02 Đặt ngay
Tuyến xe: ĐÀ NẴNG <-> HUẾ

Tuyến xe phục vụ từ Đà Nẵng đi Huế (Một chiều hoặc hai chiều tùy theo nhu cầu của Quý khách).
Xe 4 chỗ ngồi.
Đà Nẵng – Huế.
Miễn phí khăn và nước.
Phục vụ 24h.
Tối đa 3 khách.
Hành trình: 95km.
Đã được đặt 4 lần trong 12 giờ qua.
Giá 1 chiều chỉ từ: 1.100.000 vnđ
Giá 2 chiều: 1.400.000 vnđ
0919 5555 02 Đặt ngay

Xe 7 chỗ ngồi.
Đà Nẵng – Huế.
Miễn phí khăn và nước.
Phục vụ 24h.
Tối đa 5 khách.
Hành trình: 95km.
Đã được đặt 7 lần trong 24 giờ qua.
Giá 1 chiều chỉ từ: 1.250.000 vnđ
Giá 2 chiều: 1.600.000 vnđ
0919 5555 02 Đặt ngay

Xe 16 chỗ ngồi.
Đà Nẵng – Huế.
Miễn phí khăn và nước.
Phục vụ 24h.
Tối đa 15 khách.
Hành trình: 95km.
Đã được đặt 2 lần trong 72 giờ qua.
Giá 1 chiều chỉ từ: 1.500.000 vnđ
Giá 2 chiều: 1.800.000 vnđ
0919 5555 02 Đặt ngay
Tuyến xe: ĐÀ NẴNG <-> VINPEARL

Tuyến xe phục vụ từ Đà Nẵng (Sân bay, Ga, Khách sạn, trung tâm thành phố) đi Vinpearl hoặc ngược lại.
Xe 4 chỗ ngồi.
Đà Nẵng – Vinpearl.
Miễn phí khăn và nước.
Phục vụ 24h.
Tối đa 3 khách.
Hành trình: 45km.
Đã được đặt 6 lần trong 6 giờ qua.
Giá 1 chiều chỉ từ: 400.000 vnđ
0919 5555 02 Đặt ngay

Xe 7 chỗ ngồi.
Đà Nẵng – Vinpearl.
Miễn phí khăn và nước.
Phục vụ 24h.
Tối đa 5 khách.
Hành trình: 45km.
Đã được đặt 8 lần trong 8 giờ qua.
Giá 1 chiều chỉ từ: 500.000 vnđ
0919 5555 02 Đặt ngay

Xe 16 chỗ ngồi.
Đà Nẵng – Vinpearl.
Miễn phí khăn và nước.
Phục vụ 24h.
Tối đa 15 khách.
Hành trình: 45km.
Đã được đặt 1 lần trong 24 giờ qua.
Giá 1 chiều chỉ từ: 600.000 vnđ
0919 5555 02 Đặt ngay
Tuyến xe: HỘI AN <-> VINPEARL

Tuyến xe phục vụ từ Hội An (Khách sạn, trung tâm Hội An) đi Vinpearl hoặc ngược lại.
Xe 4 chỗ ngồi.
Hội An – Vinpearl Nam.
Miễn phí khăn và nước.
Phục vụ 24h.
Tối đa 3 khách.
Hành trình: 14km.
Đã được đặt 2 lần trong 8 giờ qua.
Giá 1 chiều chỉ từ: 200.000 vnđ
0919 5555 02 Đặt ngay

Xe 7 chỗ ngồi.
Hội An – Vinpearl Nam.
Miễn phí khăn và nước.
Phục vụ 24h.
Tối đa 5 khách.
Hành trình: 14km.
Đã được đặt 4 lần trong 2 ngày qua.
Giá 1 chiều chỉ từ: 250.000 vnđ
0919 5555 02 Đặt ngay

Xe 16 chỗ ngồi.
Hội An – Vinpearl Nam.
Miễn phí khăn và nước.
Phục vụ 24h.
Tối đa 15 khách.
Hành trình: 14km.
Đã được đặt 2 lần trong 4 ngày qua.
Giá 1 chiều chỉ từ: 400.000 vnđ
0919 5555 02 Đặt ngay

Đảm bảo giá tốt nhất.

  • Rẻ hơn cả taxi truyền thống và các loại xe khác tại khu vực Miền Trung.
  • Đi xe riêng, không bao giờ ghép chung khách.

Cam kết về chất lượng.

  • Luôn luôn có xe nếu đặt trước.
  • Đúng nơi đúng hẹn, tài xế nhiệt tình và kinh nghiệm.

Xe đời mới, nhiều sự lựa chọn.

  • Hơn 150 xe các loại từ 4 đến 16 chỗ, sản xuất năm 2017, 2018.
  • Quý khách có thể may mắn nếu được đón bằng các loại xe chất lượng cao như: Mazda 6, Toyota Corolla Altis hoặc Camry.

Một số lưu ý khi đặt xe trực tuyến tại Nguyên Travel:

  • Quý khách lưu ý, trường hợp Quý khách muốn đặt xe đón từ sân bay Đà Nẵng đi các tuyến khác. Quý khách vui lòng đặt sớm trước 2 tiếng so với giờ ghi trên vé.
  • Trường hợp cần đón hoặc tiễn gấp, mong Quý khách gọi đến số tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 0919 5555 02, chúng tôi luôn có mặt để giúp đỡ Quý khách.
  • Các tuyến xe khác như: HỘI AN – HUẾ, ĐÀ NẴNG – HUẾ, ĐÀ NẴNG – QUẢNG NGÃI….Quý khách có thể liên hệ trước để được giá tốt nhất từ Nguyên Travel.
KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI: